some3_text Kontakt
some3_text

Dni i godziny strzelań:


soboty        godz. 10:00 - 13:00
niedziele     godz. 11:00 - 14:00
środy          godz. 16.00 - 19.00
czwartek     godz. 16.00 - 19.00W święta państwowe nie odbywają się strzelania kulowe.

Terminy zawodów klubowych:
Lp. Data zawodów Nazwa zawodów Konkurencje Obserwator WMZSS
1 27.01.2019 Zawody z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka Psp, Kdw, Pcz, Kwcz, Kcz "open", Sdn X
2 24.02.2019 Puchar Zimy Psp, Kdw, Pcz, Kwcz, Kcz "open", Sdn X
3 17.03.2019 Puchar Prezesa KS „GROT” LOK Płock Psp, Kdw, Pcz, Kwcz, Kcz "open", Sdn X
4 27.04.2019 I Runda Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym Miquelte, Vetterli, Pennsylvania, Lamarmora, Cominazzo, Kuchenreuter, Mariette, Donald Malson, Pulaski vel Kuchenreuter X
5 28.04.2019 Puchar Wiosny Psp, Kdw, Pcz, Kwcz, Kcz "open", Sdn X
6 12.05.2019 Zawody z okazji dnia zwycięstwa Psp, Kdw, Pcz, Kwcz, Kcz "open", Sdn X
7 25.05.2019 Zawody KŻR X
8 08.06.2019 Zawody KŻR X
9 15.06.2019 Puchar Lata Psp, Kdw, Pcz, Kwcz, Kcz "open", Sdn X
10 23.06.2019 Zawody 3-GUN Pdn, Kdn, Sdn X
11 21.07.2019 Zawody 3-GUN Pdn, Kdn, Sdn X
12 01.09.2019 Zawody 3-GUN Pdn, Kdn, Sdn X
13 07.09.2019 Płocki Otwarty Turniej Pistoletowy Psp, Pcz, Pdw, Ppn X
14 15.09.2019 Puchar Prezesa Stowarzyszenia
Klub Sportowy "GROT"
Psp, Kdw, Pcz, Kwcz, Kcz "open", Sdn X
15 19.10.2019 Puchar Jesieni Psp, Kdw, Pcz, Kwcz, Kcz "open", Sdn X
16 17.11.2019 Zawody z okazji 101 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Psp, Kdw, Pcz, Kwcz, Kcz "open", Sdn X
17 08.12.2019 Zawody Finałowe 2019 Psp, Kdw, Pcz, Kwcz, Kcz "open", Sdn X


(C) KS "GROT" LOK Płock