some3_text Kontakt
some3_text

Opłaty:


Opłata Kwota Uwagi
Wpisowe 200 zł Jednorazowa wpłata wnoszona w momencie wstępowania nowej osoby do Klubu
UWAGA - z opłaty zwolnione są osoby do 21 roku życia
Składka roczna 300 zł Składka roczna wpłacana przez każdego członka Klubu.
Składka powinna być wpłacona do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego
Uwaga: Składka roczna od osób do 21 roku życia wynosi 200 zł
Z wpłacania składki zwolnione są osoby, które ukończyły 65 rok życia
Wniosek o wydanie/przedłużenie
ważności licencji PZSS
50 zł Opłata wpłacana bezpośrednio przez zawodnika na konto PZSS
lub za pośrednictwem Klubu
Egzamin na patent strzelecki 400 zł Opłata wpłacana bezpośrednio przez zawodnika na konto PZSS
Część praktyczna egzaminu
na patent strzelecki
400 zł I dyscyplina
200 zł II dyscyplina
200 zł III dyscyplina
Opłata wnoszona do Klubu

W przypadku gdy zawodnik w danym roku nie weźmie udziału w wymaganej przepisami liczbie startów w zawodach z obserwatorem WMZSS/PZSS, przedłużenie ważności licencji możliwe jest po zaliczeniu przez zawodnika części praktycznej egzaminu na patent. Za egzamin z pierwszej dyscypliny (np. pistolet) opłata wynosi 400 zł, za każdą kolejną dyscyplinę (np. karabin, strzelba) po 200 zł.
Liczba dyscyplin objętych egzaminem zależy od decyzji zawodnika.
(C) KS "GROT" LOK Płock